Přejít k obsahu


Linear and nonlinear optical susceptibilities of bilayer graphene

Citace:
AL-JAARY, A., AULUCK, S. Linear and nonlinear optical susceptibilities of bilayer graphene. Material Express, 2014, roč. 4, č. 6, s. 508-520. ISSN: 2158-5849
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Linear and nonlinear optical susceptibilities of bilayer graphene
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Sushil Auluck
Abstrakt CZ: Byly vypočteny lineární a nelineární optické vlastnosti dvouvrstvého grafenu (BLPG) a molekuly H2S adsorbované na třech různých místech na listu grafenu BLPG za účelem získání lepší představy o elektronických vlastnostech. Výpočty ukazují, že absorpce v kofiguraci "most" nebo "horni" H2S otevírá mezeru kolem Fermiho hladiny, zatímco absorpce H2S v kofiguraci "hollow" vyplňuje energetickou mezeru , což má za následek významné změny v lineárních a nelineárních optických vlastostech.
Abstrakt EN: The linear and nonlinear optical susceptibilities of bilayer pristine graphene (BLPG) and H2S single molecule adsorbed at three different sites on a single graphene sheet of BLPG are calculated to obtain further insight into the electronic properties. Calculations show that the adsorption of H2S on the bridge and top sites open a gap around the Fermi level, while adsorption of H2S on the hollow site closes the energy gap, resulting in significant changes in the linear and nonlinear optical susceptibilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička