Přejít k obsahu


Latest trends in solving multiphysic problems

Citace:
KARBAN, P., MACH, F., DOLEŽEL, I. Latest trends in solving multiphysic problems. International Compumag Society Newsletter, 2014, roč. 21, č. 3, s. 3-14. ISSN: 1026-0854
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Latest trends in solving multiphysic problems
Rok vydání: 2014
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. František Mach , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. ,
Abstrakt CZ: V práci jsou diskutovány nové trendy při řešení multifyzikálních problémů. Pozornost je především věnována novým a moderním metodám jejich numerického řešení. Algoritmy (plně adaptivní metoda konečných prvků vyššího řádu přesnosti, visící uzly libovolného řádu, multimesh, křivočaré elementy, časově adaptivní metody, atd.) jsou představeny na několika typických příkladech.
Abstrakt EN: New trends in solving multiphysics problems are presented and discussed. The principal attention is paid to modern ways of their numerical solutions. The algorithms exhibiting various advanced features (fully adaptive higher-order finite element method, hanging nodes of any level, multimesh techniques, curvilinear elements, time adaptive methods, etc.) are illustrated by several typical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička