Přejít k obsahu


Multiphysics field analysis and multiobjective design optimization : a benchmark problem

Citace:
DI BARBA, P., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., KŮS, P., MACH, F., MOGNASCHI, M. E., SAVINI, A. Multiphysics field analysis and multiobjective design optimization : a benchmark problem. Inverse Problems in Science and Engineering, 2014, roč. 22, č. 7, s. 1214-1225. ISSN: 1741-5977
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Multiphysics field analysis and multiobjective design optimization : a benchmark problem
Rok vydání: 2014
Autoři: Paolo Di Barba , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , RNDr. Pavel Kůs Ph.D. , Ing. František Mach , Maria Evelina Mognaschi , Antonio Savini
Abstrakt CZ: Článek se zabývá řešením inverzní problém indukčního ohřevu, jehož výsledkem je optimální návrh indukční pece se požadovanými parametry. Model pece je řešen pomocí metody konečných prvků vyšších řádů přesnosti a optimální rozměry pece jsou určeny na základě nalezení Pareto fronty dvou rozdílných kriterií.
Abstrakt EN: A magneto-thermal inverse problem, dealing with the optimal design of an induction heating device, is proposed as a benchmark. The coupled-field problem is analysed by means of a higher order finite element method. Then the optimal design problem is solved in terms of the Pareto front trading off two conflicting objective functions.
Klíčová slova

Zpět

Patička