Přejít k obsahu


Model of induction heating of rotating non-magnetic billets and its experimental verification

Citace:
MACH, F., KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ŠÍMA, P., JELÍNEK, Z. Model of induction heating of rotating non-magnetic billets and its experimental verification. IEEE Transactions on Magnetics, 2014, roč. 50, č. 2, s. 0-4. ISSN: 0018-9464
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Model of induction heating of rotating non-magnetic billets and its experimental verification
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. František Mach , Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Petr Šíma , Zdeněk Jelínek
Abstrakt CZ: Článek se zabývá matematickým modelem technologie rotačního indukčního ohřevu. Při ohřevu rotuje ohřívané těleso ve stacionárním magnetickém poli, které vytváří soustava permanentních magnetů. Matematický model se skládá ze dvou parciálních diferenciálních rovnic popisujících rozložení magnetického a teplotního pole. Řešení modelu bylo numericky jako slabě sdružená úloha s respektování všech nelinearit. Výsledky numerického řešení byly ověřeny experimentálně na průmyslovém prototypu.
Abstrakt EN: Induction heating of non-magnetic cylindrical billets is modeled. The billet rotates in static magnetic field generated by appropriately distributed permanent magnets. The mathematical model of the process consists of two second-order partial differential equations describing the distributions of magnetic and temperature fields. Its solution is solved numerically in the quasi-coupled formulation respecting all important non-linearities. The computations are carried out by the code Agros2-D, based on a fully adaptive higher-order finite element method. Some results are verified experimentally on an industrial prototype of the device. Presented are also other important results obtained by measurements.
Klíčová slova

Zpět

Patička