Přejít k obsahu


Principal eigenvalue of p-Laplacian operator in exterior domain

Citace:
DRÁBEK, P., CHHETRI, M. Principal eigenvalue of p-Laplacian operator in exterior domain. Results in Mathematics, 2014, roč. 66, č. 3-4, s. 461-468. ISSN: 1422-6383
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Principal eigenvalue of p-Laplacian operator in exterior domain
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , Prof. Maya Chhetri PhD
Abstrakt CZ: Uvažujeme kvazilineární úlohu na vlastní čísla na vnější oblasti. Dokazujeme existenci prvního vlasního čísla a odpovídající vlastní funkce. Dokazujeme různé vlastnosti první vlastní funkce včetně jejího poklesu v nekonečnu.
Abstrakt EN: We consider quasilinear eigenvalue problem on exterior domain. We prove the existence of the principal eigenvale and eigenfunction. We prove different properties of the eigenfunction including the decay property at infinity.
Klíčová slova

Zpět

Patička