Přejít k obsahu


Vliv judikatury na soudní praxi v pracovněprávních sporech

Citace:
HROMADA, M. Vliv judikatury na soudní praxi v pracovněprávních sporech. Trnava, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor soustředí svoji pozornost na vliv judikatury na rozhodování pracovněprávních sporů. Své hypotézy si ověřuje na soudních rozhodnutích, které se týkají otázky lékařských posudků. Na jedné straně představuje dosavadní přístup Nejvyššího soudu ČR, který přisuzoval lékařským posudkům a přezkumným správním rozhodnutím výsadní postavení. Na straně druhé to byla judikatura Ústaního soudu, která obecným soudům uložila odlišný přístup k těmto posudkům, jimž přiznala stejné postavení, jako má kterýkoliv jiný důkaz. Avšak po tomto obratu se soudní praxe dosud v otázce lékařských posudků nesjednotila a rozpory lze nalézt i na úrovni Nejvyššího soudu. Ukazuje, že nejednoznačná judikatura vede k rozkolísání soudní praxe a k nejistotě v právních vztazích. Na závěr příspěvku nabízí autor vlastní náhled na uchopení problematiky lékařských posudků.
Klíčová slova

Zpět

Patička