Přejít k obsahu


Vliv landfrýdů na mírový projekt Jiřího z Poděbrad

Citace:
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Vliv landfrýdů na mírový projekt Jiřího z Poděbrad. In Jiří z Poděbrad a jeho rodina. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 39-42. ISBN: 978-80-01-05531-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické v Praze
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc. , JUDr. Antonín Lojek Ph.D.
Abstrakt CZ: Autoři se zabývají souvislostmi mezi mírovým projektem Jiřího z Poděbrad a landfrýdními ujednáními. Cílem landfrýdních ujednání bylo udržení míru v rámci určitého území, součástí byla ustanovení o společném stíhání zločinců a případně organizační struktura zemí spojených landfrýdem.
Abstrakt EN: The authors analyze the connections between the peace project of George of Poděbrady and Landfried treaties (constitutio pacis, pax instituta or pax jurata) . The purpose of Landfried treaties was to maintain peace in an area and it included provisions governing joint prosecution of criminals, as well as the structure of relationships between the members of the Landfried treaty.
Klíčová slova

Zpět

Patička