Přejít k obsahu


Speech Synthesis and Uncanny Valley

Citace:
ROMPORTL, J. Speech Synthesis and Uncanny Valley. In Text, Speech, and Dialogue, 17th International Conference, TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014. Proceedings. Heidelberg: Springer, 2014. s. 595-602. ISBN: 978-3-319-10815-5 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Speech Synthesis and Uncanny Valley
Rok vydání: 2014
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Mgr. Jan Romportl Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek diskutuje hypotézu, která klade do souvislostí vysoce kvalitní syntézu text-to-speech (TTS) v hlasových dialogových systémech s konceptem "uncanny valley". Představuje experiment typu "Wizard-of-Oz" se 30 dobrovolníky zapojenými do konverzací se dvěma syntetickými hlasy různé kvality. Článek dále shrnuje a interpretuje výsledek experimentu a dochází k závěru, že "TTS uncanny valley" efekt v dialogových systémech může být pravděpodobně potlačen pozitivním přístupem uživatelů vzhledem k novým technologiím.
Abstrakt EN: The paper discusses a hypothesis relating high quality text-to-speech (TTS) synthesis in spoken dialogue systems with the concept of “uncanny valley”. It introduces a “Wizard-of-Oz” experiment with 30 volunteers engaged in conversations with two synthetic voices of different naturalness. The results of the experiment are summarized and interpreted, leading to the conclusion that the TTS uncanny valley effect in dialogue systems can probably be superseded and inverted by a positive attitude of the systems’ users toward new technologies.
Klíčová slova

Zpět

Patička