Přejít k obsahu


Občanské právo hmotné. Závazkové právo

Citace:
RABAN, P., BRČÁKOVÁ, J., ČIHÁK, L., DOBEŠOVÁ, L., KRYM, L., ROZEHNAL, A., SCHLOSSBERGER, O., SRSTKA, J., ZAHRADNÍKOVÁ, R., ZÍTEK, A. Občanské právo hmotné. Závazkové právo. 1. vyd. Brno : Václav Klemm, 2014, 528 s. ISBN: 978-80-87713-11-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Civil Law. Law of Obligations
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Václav Klemm
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc. , JUDr. Jarmila Brčáková , JUDr. Libor Čihák , JUDr. Lenka Dobešová Ph.D. , JUDr. Ladislav Krym , JUDr. Aleš Rozehnal Ph.D. , JUDr. Ing. Otakar Schlossberger Ph.D. , Prof. JUDr. Jiří Srstka , JUDr. Ing. Radka Zahradníková Ph.D., LL.M. , JUDr. Adam Zítek Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie se zabývá relativně ucelenou materií především smluvních vztahů a řešení soukromoprávních porušení práva. Přes určité výhrady, které zaujala odborná veřejnost k některým řešením v novém kodexu, autoři vykládají látku pozitivním způsobem, tak, aby kniha mohla sloužit svému účelu - jako první pomoc při aplikaci doposud nezažitých pravidel, ale i jako vyjádření vlastního výkladu autorů.
Abstrakt EN: This monograph deals with a relatively comprehensive material primarily contractual and solution of private law infringement. Despite some reservations, which has taken professional community to some solution in the new code, the authors interpret the substance in a positive way so that the book could serve its purpose.
Klíčová slova

Zpět

Patička