Přejít k obsahu


Characterization of multiferroic Bi0.8RE0.2FeO3 powders (RE=Nd3þ, Eu3þ) grown by the sol–gel method

Citace:
AL-JAARY, A., TLEMCANI, T., BAHRAOUI, T. E., TAIBI, M., PLUCINSKI, K., BELAYACHI, A., ABD-LEFDIL, M., LIS, M., ALAHMED, Z., KAMARUDIN, H., CHYSKÝ, J., BILA, J. Characterization of multiferroic Bi0.8RE0.2FeO3 powders (RE=Nd3þ, Eu3þ) grown by the sol–gel method. Materials Letters, 2015, roč. 139, č. leden 2015, s. 104-107. ISSN: 0167-577X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Characterization of multiferroic Bi0.8RE0.2FeO3 powders (RE=Nd3þ, Eu3þ) grown by the sol–gel method
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , T.Slimani Tlemcani , T. El Bahraoui , M. Taibi , K.J. Plucinski , A. Belayachi , M. Abd-Lefdil , M. Lis , Z.A. Alahmed , H. Kamarudin , J. Chyský , J Bila
Abstrakt CZ: Možnost změny nelineární optické reakce byla prokázána poprvé na BiFeO3 materiálech dopovaných EU a Nd syntetizovaných metodou sol-gel. Velikost zrna zde hraje významnou roli. Zároveň je velikost zrna odpovědná za nelineární optické odezvy. Fotoindukovaná optika byla testována pomocí Nd: YAG lasery různých sil pro vzorky různých nanorozměrů
Abstrakt EN: A possibility of changes the non-linear optical response was shown for the first time in the BiFeO3 doped by the Eu and Nd materials synthesized by the sol–gel method. Grain size here play sasubstantial role. At the same time the latter is responsible for the non-linear optical response. The photoinduced optics was performed by the Nd:YAG lasers of different powers for samples of different nanosizes
Klíčová slova

Zpět

Patička