Přejít k obsahu


Fe2MnSixGe1_x: influence thermoelectric properties of varying the germanium content

Citace:
AL-JAARY, A. Fe2MnSixGe1_x: influence thermoelectric properties of varying the germanium content. RSC Advances, 2014, roč. 4, č. 74, s. 39565-39571. ISSN: 2046-2069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fe2MnSixGe1_x: influence thermoelectric properties of varying the germanium content
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Semi-klasická Boltzmannova teorie byla implementována v BoltzTraP kódu byla použita ke studiu vlivu různého obsahu germania na termoelektrické vlastnosti sloučenin, Fe2MnSi a Fe2MnGe. Elektrická vodivost (y / y), Seebeckův koeficient (S), elektronický účiník (S2S), elektronická tepelná vodivost (ke), cel elektronická tepelná kapacita (tel) a Hall koeficient (RH), jako funkce teploty při určítých hodnotách chemického potenciálu (m) v konstantním čase (y) relaxace, byly hodnoceny na základě vypočtené pásové struktury s použitím standardní Boltzmannovy kinetické teorie dopravy.
Abstrakt EN: The semi-classical Boltzmann theory, as implemented in the BoltzTraP code, was used to study the influence of varying the germanium content on the thermoelectric properties of the Heusler compounds, Fe2MnSi and Fe2MnGe. The electrical conductivity (s/s), the Seebeck coefficient (S), the electronic power factor (S2s), the electronic thermal conductivity (ke), the electronic heat capacity cel(Tel), and the Hall coefficient (RH), as a function of temperature at certain values of chemical potential (m) with constant relaxation time (s), were evaluated on the basis of the calculated band structure using the standard Boltzmann kinetic transport theory and the rigid band approach.
Klíčová slova

Zpět

Patička