Přejít k obsahu


Photoinduced Second Harmonic Generation for the In2O3 Nanoparticles Embedded into the PMMA Polymers

Citace:
AL-JAARY, A., SINGHAL, A., CHOUDHURY, S., ALAHMED, Z., FEDORCHUK, A., WOJCIECHOWKI, A., KAMARUDIN, H. Photoinduced Second Harmonic Generation for the In2O3 Nanoparticles Embedded into the PMMA Polymers. International Journal of Electrochemical Science, 2014, roč. 9, č. 11, s. 6370-6377. ISSN: 1452-3981
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Photoinduced Second Harmonic Generation for the In2O3 Nanoparticles Embedded into the PMMA Polymers
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Anshu Singhal , Sipra Choudhury , Z.A. Alahmed , A.O. Fedorchuk , A. Wojciechowki , H. Kamarudin
Abstrakt CZ: Byly syntetizovány PMMA / In2O3 nanokompozitní filmy pro fotoindukování nelineární optiky. Připraví se 50% (hmotnost / objem) roztok PMMA (Mw = 100,000), v chloroformu (čistota> 99%, z firmy SD Fine Chemicals, Mumbai) a míchá se po dobu cca 15 hodin.
Abstrakt EN: PMMA/ In2O3 nanocomposite films for photoinduced nonlinear optics were synthesized. 50% (w/v) solution of PMMA (Mw = 100.000) was prepared in chloroform (purity >99%, from SD Fine Chemicals, Mumbai) and stirred for ca 15 h.
Klíčová slova

Zpět

Patička