Přejít k obsahu


Linear and nonlinear optical properties of alpha-K2Hg3Ge2S8 and alpha-K2Hg3Sn2S8 compounds

Citace:
AL-JAARY, A., AZAM, S. Linear and nonlinear optical properties of alpha-K2Hg3Ge2S8 and alpha-K2Hg3Sn2S8 compounds. Optical Materials, 2014, roč. 37, č. listopad 2014, s. 97-103. ISSN: 0925-3467
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Linear and nonlinear optical properties of alpha-K2Hg3Ge2S8 and alpha-K2Hg3Sn2S8 compounds
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Sikander Azam M.Sc.
Abstrakt CZ: Lineární a nelineární optické vlastnosti a-K2Hg3Ge2S8 a a-K2Hg3Sn2S8 sloučenin se počítaji pomocí prvoprincipielním výpočtem. Zvláště jsme hodnotí optickou dielektrickou funkci a generace druhé harmonické (SHG). Analyzovali jsme lineární optické vlastnosti, tj reálnou a imaginární část dielektrického tenzoru, odrazivost, index lomu, a funkcí koeficientu ztrát energie.
Abstrakt EN: The linear and nonlinear optical properties of a-K2Hg3Ge2S8 and a-K2Hg3Sn2S8 compounds are performed using the first-principles calculations. Particularly, we appraised the optical dielectric function and the second-harmonic generation (SHG) response. We have analyzed the linear optical properties, i.e. the real and imaginary part of the dielectric tensor, the reflectivity, refractive index, extension coefficient and energy loss function.
Klíčová slova

Zpět

Patička