Přejít k obsahu


Měření na vzduchové turbíně VT 400

Citace:
KLIMKO, M., MILČÁK, P., ŽITEK, P. Měření na vzduchové turbíně VT 400. In 33. Setkání kateder Mechaniky tekutin a termomechaniky. Praha: ČVUT Praha, 2014. s. 37-40. ISBN: 978-80-01-05538-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement on air turbine VT 400
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT Praha
Autoři: Ing. Marek Klimko , Ing. Petr Milčák Ph.D. , Ing. Pavel Žitek
Abstrakt CZ: Článek se věnuje základnímu popisu měření na experimentální vzduchové turbíně umístěné v laboratořích Katedry Energetických Strojů a Zařízení (KKE). Výzkum na turbíně je zaměřený na studium proudění v jednostupňové vzduchové turbíně. Práce probíhají ve spolupráci s průmyslovým partnerem Doosan Škoda Power. Sleduje se vliv prostorového tvarování lopatek na účinnost stupně; v současné době je testována nová geometrie s přetlakovým lopatkováním.
Abstrakt EN: The article deals with a basic description of measurement on an experimental air turbine. This device is in the laboratory of the Department of Power System Engineering. The research focuses on a study of a flow in the one stage air turbine. The measurement proceeds in a co-operation with the industrial partner Doosan Skoda Power. The effect of a three-dimensional blade profiling on the stage efficiency is monitored. At present, a new geometry with a pressurised blading is tested.
Klíčová slova

Zpět

Patička