Přejít k obsahu


Aktualizace výuky pracovního práva

Citace:
Pavlátová, J. Aktualizace výuky pracovního práva. Plzeň, 20.10.2014 - 20.10.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Labor law lectures updates
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Na workshopu byla projednána vazba pracovního práva na rekodifikované občanské právo, zejména vzájemné průniky obou právních oborů. Vzhledem k rozsáhlým změnám, jež nastaly v právním řádu České republiky nabytím účinnosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014, bylo a je nezbytné na tuto skutečnost reagovat dílčími úpravami studijního harmonogramu.
Abstrakt EN: The workshop discussed the binding of labor law with a recodification of civil law, in particular the intersections of both legislative branches. Due to the extensive changes that have occurred in the Czech legal order coming into force of the new Civil Code since 1. 1. 2014 it is necessary to address this fact with new study schedule.
Klíčová slova

Zpět

Patička