Přejít k obsahu


Ptačí svět podle Jiřího Galliho Chrudimského

Citace:
VIKTORA, V. Ptačí svět podle Jiřího Galliho Chrudimského. In Humanismus v rozmanitosti pohledů : farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha : Knihovna Akademie věd ČR, 2014, s. 245-252. ISBN: 978-80-86675-27-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The world of Birds to Jiří Galli Chrudimský
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Knihovna Akademie věd ČR
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: Jiří Galli Chrudimský vydal v roce 1614 soubor básní Aves bini chori. Básně v bezprostředním přímém pohledu bez alegorických, didaktizujících či poučujících tendencí, bez biblických aluzí sledují přírodu a dění v ptačím světě. Díky tematice i jejímu zpracování se sbírka vyčleňuje z průměru české humanistické básnické tvorby. Autor také hledá nový styl vyjádření - pozornost věnuje hláskové instrumentaci veršů.
Abstrakt EN: Jiří Galli Chrudimský had his collection of poems Aves bini chori publisher by the printer Daniel Sedlčanský in Prahue in 1614.The poems in an immediate, direkt view without allegorical, didactic tendencies and without biblical allusions describe nature and the life in the Word of birds. Both the topic and its treatment make the collection an exception in Czech Humanistic poetry. The author seeks a new style for expressing himself - he pays attention to verse phonic instrumentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička