Přejít k obsahu


Comparison of explicit and implicit discontinuous Galerkin finite element methods for the steady and unsteady flow problems

Citace:
BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Comparison of explicit and implicit discontinuous Galerkin finite element methods for the steady and unsteady flow problems. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 7-8. ISBN: 978-80-261-0429-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of explicit and implicit discontinuous Galerkin finite element methods for the steady and unsteady flow problems
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Bublík , Ing. Alena Jonášová , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Nespojitá Galerkinova metoda začíná být velice populární pro řešení úloh mechaniky tekutin. Mnoho prací ukazuje její nesporné výhody, jako je stabilita, vysoký řád prostorové přesnosti, atd. Důležitou nevyřešenou otázkou zůstává způsob efektivní časové diskretizace. Tato práce se zabývá porovnáním explicitních a implicitních metod časové integrace. Metody jsou vzájemně porovnávány na stacionárních i nestacionárních úlohách. Pro vylepšení efektivity explicitních metod je zavedena metoda lokálního času.
Abstrakt EN: The discontinuous Galerkin (DG) method has become very popular in recent years. Many papers have been published showing advantages of the DG method, for example, its stability and high order spatial accuracy. The only question that remains unanswered is an effective way to solve the DG discretised equations in time. The present work addresses this problem by comparing explicit and implicit time integration schemes for the solution of various steady and unsteady flow problems. The computational ability of the explicit method is improved using the local time stepping technique.
Klíčová slova

Zpět

Patička