Přejít k obsahu


Dynamical model and eigenvalues of the turbocharger

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Dynamical model and eigenvalues of the turbocharger. Engineering Mechanics, 2014, roč. 21, č. 1, s. 37-44. ISSN: 1802-1484
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamical model and eigenvalues of the turbocharger
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Inženýrská akademie ČR, o.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá odvozením dynamického modelu turbodmychadel s rotorem uloženým na dvou ložiskách s plovoucími pouzdry. Model respektuje ložiskové síly působící na čepy a plovoucí pouzdra prostřednictvím vnitřních a vnějších olejových filmů. Uvažují se gyroskopické účinky, vnější a vnitřní tlumení ohybově poddajného hřídele a tuhé turbinové a kompresorové kolo. Pro výpočet kritických otáček je využita modální analýza a Campbellův diagram linearizovaného modelu turbodmychadla.
Abstrakt EN: The paper deals with derivatiion of the dynamical model of the turbochargers with rotor supported on the two floating ring bearings. The model respects the bearing forces acting upon the journals and floating bearing rings by means of inner and outer oil-films. The gyroscopic effects, external and internal damping of the flexible rotor shaft and the rigid turbine and compressor wheels are respected. The modal analysis and the Campbell diagram is used in the turbocharger linearized model to find the critical speeds.
Klíčová slova

Zpět

Patička