Přejít k obsahu


Škola zdravé chůze

Citace:
Firýtová, R., Poková, P., Stašková, Š., Ryba, L., Valešová, M. Škola zdravé chůze. Plzeň, 21.11.2014 - 21.11.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: School of Health walk
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Petra Poková , Mgr. Šárka Stašková , Mgr. Lukáš Ryba , Mgr. Monika Valešová
Abstrakt CZ: Workshopu se zúčastnili žáci ZŠ Kamenná z Aše. Dne se zúčastnilo 30 žáků v doprovodu 2 pedagogických pracovníků. Na úvod byla pro žáky připravena teoretická přednáška, která byla zaměřena na anatomii a kineziologii nohy. Byly prezentovány jednotlivé klouby nohy a pohyby, které jsou v daných kloubech možné. Podrobně byly popsány klenby nohy - příčná a podélná. Žáci byli seznámeni s vadami nohou. Byl jim vysvětlen pojem plochá noha a vliv této získané vady nohy na celkové držení těla. Stručně byly představeny i některé druhy vrozených vad nohou. Další část přednášky byla věnována chůzi. Co je důležité při chůzi sledovat a jaké jsou patologické odchylky chůze. K prezentaci bylo využito anatomických modelů a videoprojekce. V další části byli žáci rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina měla praktické vyšetření a hodnocení zatížení plosky nohy pomocí přístroje PodoCam. Žáci měli možnost názorně, v barevném rozlišení, vidět rozložení váhy na jednotlivých segmentech nohy. Dále si mohli vyzkoušet vyšetření a možnosti terapie pomocí přístroje Posturograf. Druhé skupině žáků byla představena metodika Senzomotorické stimulace, její historie a fáze nácviku. Následoval praktický nácvik „malé nohy“. Nejprve pasivně, následně aktivně s dopomocí a poté samostatně v poloze sed. Po zvládnutí této výchozí polohy se přechází do nácviku korigovaného stoje. Všichni si mohli vyzkoušet nácvik metodiky i s využitím balančních pomůcek. Poté se skupiny vystřídaly. V poslední části byli žáci seznámeni se správnou technikou chůze Nordic Walking. Prakticky si osvojili techniku chůze po rovině, do a z kopce. Následovala procházka k Šídlovskému a Kamnennému rybníku.
Klíčová slova

Zpět

Patička