Přejít k obsahu


Škola zdravé chůze

Citace:
Poková, P., Firýtová, R., Stašková, Š., Ryba, L., Valešová, M. Škola zdravé chůze. Plzeň, 31.10.2014 - 31.10.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: School of Health walk
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Petra Poková , Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Šárka Stašková , Mgr. Lukáš Ryba , Mgr. Monika Valešová
Abstrakt CZ: Workshopu se zúčastnili studenti Střední školy informatiky a finančních služeb Plzeň. Dne se zúčastnilo 22studentů a 1 pedagogický doprovod. Na úvod byla pro studenty připravena teoretická přednáška, která byla zaměřena na anatomii a kineziologii nohy. Byly prezentovány jednotlivé klouby nohy a pohyby, které jsou v daných kloubech možné. Podrobně byly popsány klenby nohy - příčná a podélná. Dále byli studenti seznámeni s vadami nohou. Byl jim vysvětlen pojem plochá noha a vliv této získané vady nohy na celkové držení těla. Stručně byly představeny i některé druhy vrozených vad nohou. Další část přednášky byla věnována chůzi. Co při chůzi sledujeme a jaké jsou patologické odchylky chůze. K prezentaci bylo využito anatomických modelů. V další části byli studenti rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina měla praktické vyšetření a hodnocení zatížení plosky nohy pomocí přístroje PodoCam. Studenti měli možnost názorně, v barevném rozlišení vidět rozložení váhy na jednotlivých segmentech nohy. Druhé skupině studentů byla představena metodika Senzomotorické stimulace, její historie a fáze nácviku. Následoval praktický nácvik „malé nohy“ nejprve pasivně, následně aktivně s dopomocí a poté samostatně v poloze sed. Po zvládnutí této výchozí polohy se přechází do nácviku korigovaného stoje. Posluchači si mohli vyzkoušet nácvik metodiky i s využitím balančních pomůcek. Poté se skupiny vystřídaly. V poslední části byli studenti seznámeni se správnou technikou chůze Nordic Walking. Studenti si osvojili techniku chůze po rovině, do a z kopce. Následovala procházka k rybníku Seneckému a zpět.
Klíčová slova

Zpět

Patička