Přejít k obsahu


Ergoterapeut v tréninkovém multidisciplinárním týmu- Zdvižná plošina

Citace:
MACKOVÁ, T., VALEŠOVÁ, M., ŠRYTROVÁ, M., FIRÝTOVÁ, R. Ergoterapeut v tréninkovém multidisciplinárním týmu- Zdvižná plošina. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z 26. CELOSTÁTNÍ ODBORNÉ KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ. Praha: česká asociace ergoterapeutů, 2014. s. 17 - 19. ISBN: 978-80-905252-2-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: česká asociace ergoterapeutů
Autoři: MgA. Terezie Macková , Mgr. Monika Valešová , PhDr. Michaela Šrytrová , Mgr. Rita Firýtová
Abstrakt CZ: příspěvek představuje semestrální projekt na téma zdvižná plošina (zařízení k nastoupení a vystoupení pro osoby s omezenou schopností pohybu do/z prostředků hromadné veřejné dopravy), který byl uskutečněn v akademickém roce 2013/2014. Zadavatelem byla projektová kancelář Konstruktionsbüro Dostal. Na tomto projektu spolupracovalo pět studentů. Řešitelský tým byl složen ze dvou studentů FST, jednoho studenta z FUD a dvou studentů FZS, po jednom za obor fyzioterapie i ergoterapie. V řešitelském týmu měl každý student svou pozici v rámci specializace. Ergoterapeut měl v týmu své nezastupitelné místo. Víme, že absolvent ergoterapie může najít v budoucnu uplatnění i v průmyslu, jak ve výrobě, tak i ve vývoji.
Klíčová slova

Zpět

Patička