Přejít k obsahu


Výpočetní modul pro predikci provozních parametrů jaderných reaktorů

Citace:
HANUŠ, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H., KUŽEL, R., VASTL, Z. Výpočetní modul pro predikci provozních parametrů jaderných reaktorů. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Computational module for predicting operation parameters of nuclear reactors
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Milan Hanuš , Ing. Jiří Egermaier Ph.D. , Ing. Hana Kopincová Ph.D. , Ing. Roman Kužel Ph.D. , Mgr. Zbyněk Vastl ,
Abstrakt CZ: Modul pro výpočet délky palivové kampaně jaderných reaktorů a souvisejících provozních parametrů. Koordinuje moduly pro výpočet hustoty neutronů v mnohagrupové difúzní aproximaci a modul pro termohydraulické výpočty při zpětnovazebním výpočtu. Určení délky kampaně je založeno na modelování vývoje kritické koncentrace kyseliny borité a vyhoření paliva během provozu reaktoru. Součástí modulu je také rozhraní pro načítání vstupních dat a definice aktivní zóny reaktoru.
Abstrakt EN: Module for computing nuclear reactor fuel cycle length and related operation parameters. It coordinates the multigroup neutron diffusion modules and the module for thermo-hydraulic calculations in a feedback calculation. Prediction of cycle length is based on modeling the evolution of critical boron concentration and fuel burnup during the reactor operation. The module also includes a parser for input data and reactor core configuration.
Klíčová slova

Zpět

Patička