Přejít k obsahu


Účetnictví v soudní síni

Citace:
BÁRKOVÁ, D., HARAJDA, M., SEVEROVÁ, M. Účetnictví v soudní síni. In Sborník pedagogické konference : změny účetních předpisů v souvislosti s transpozicí evropských směrnic a rekodifikací soukromého práva : 14. ročník : Praha 29. listopadu 2014. Vysoká škola ekonomická v Praze: Nakladatelství Oeconomica, 2014. s. 38-50. ISBN: 978-80-245-2060-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Accounting in a Courtroom
Rok vydání: 2014
Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název zdroje: Nakladatelství Oeconomica
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D. , Miroslav Harajda , Michaela Severová
Abstrakt CZ: Účetnictví je důležitým zdrojem informací pro soudy. V mnoha případech poskytuje i důkazní materiál. Příspěvek přináší první výstupy tříletého projektu, v jehož rámci bude zkoumána judikatura českých soudů různých stupňů ve vztahu k účetnictví. Zatím jde o jednotlivé judikáty, které účetní problematiku řeší. Učitelům účetnictví na středních i vysokých školách mohou ukázky uvedené v příspěvku sloužit jako zdroj pro demonstrování významu dodržování účetních principů.
Abstrakt EN: Accounting is an important source of financial information for courts. It serves as a source of evidence for many cases. The paper brings first results of a three year project aiming at comprehensive analysis of practice of Czech courts of different levels with regard to accounting. For the present, only several individual court findings are processed. The examples given in the paper could serve teachers of accounting in both secondary and tertiary schools for demonstrating the importance of following the principles of accounting.
Klíčová slova

Zpět

Patička