Přejít k obsahu


Comparison of discontinuous Galerkin time integration schemes for the solution of flow problems with deformable domains

Citace:
BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Comparison of discontinuous Galerkin time integration schemes for the solution of flow problems with deformable domains. In ESCO 2014 - 4th European Seminar on Computing. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 56., ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of discontinuous Galerkin time integration schemes for the solution of flow problems with deformable domains
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Bublík , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová ,
Abstrakt CZ: Cílem tohoto příspěvku je porovnání výpočetní efektivity vybraných explicitních a implicitních schémat určených pro časovou diskretizaci. Pro odstranění CFL podmínky stability, je explicitní schéma vylepšené metodou lokálního času. Pohyb sítě je popsán pomocí „blending“ funkce. Schémata byla testována numerické úloze obtékání kmitajícího NACA 0012 profilu.
Abstrakt EN: The main objective of our study is to compare the computational efficiency of selected explicit and implicit time integration schemes. To eliminate the time step restriction in the case of the explicit scheme, the method is improved using the local time stepping method. The motion of the mesh is described with the help of the blending function. All numerical simulations are performed on the 2D test case in the form of the flapping NACA 0012 airfoil. The effectiveness of the explicit and implicit DG methods is evaluated in terms of CPU time that is necessary for the computation to achieve the preselected simulation time.
Klíčová slova

Zpět

Patička