Přejít k obsahu


Kvalitativní analýza pocitu bezpečí občanů města Pardubic

Citace:
TOUŠEK, L. Kvalitativní analýza pocitu bezpečí občanů města Pardubic. Magistrát města Pardubice), 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Qualitative analysis of fear of crime in Pardubice
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Magistrát města Pardubice)
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva obsahuje závěry kvantitativního výzkumu provedeného v roce 2011 v Pardubicích. Cílem výzkumu provedeného prostřednictvím zaměřovaných (fokusních) skupin bylo interpretovat vnímání kriminality, odhalit manifestní proklamace respondentů, určit motivace a faktory ovlivňující proklamované názorové postoje.
Abstrakt EN: The aim of the research based on focus groups discussions is to interpret perception of crime, uncover manifest attitudes and define motives for proclamations.
Klíčová slova

Zpět

Patička