Přejít k obsahu


MOŽNOST VYUŽITÍ STATISTICKÉHO MONITORINGU V DESTINAČNÍM MANAGEMENTU

Citace:
JANEČEK, P. MOŽNOST VYUŽITÍ STATISTICKÉHO MONITORINGU V DESTINAČNÍM MANAGEMENTU. In Trendy v podnikání 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-261-0444-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: THE USE OF STATISTICAL MONITORING IN DESTINATION MANAGEMENT
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Příspěvek hodnotí statisický monitorig ubytovacích zařízení a jeho využití v destinačním managementu v České republice. Příspěvek se snaží najít nedostatky v monitorinku turistické nabídky, která má velký dopad na práci destinačního managementu. Pro současný destinační mangement to znamená, že nemůže spoléhat na data z oficiálního monitoringu, ale musí vykonávat vlastní monitoring nejlépe terénním šetřením. Největšími nedostatky v oficiálních statistikách je metodika sběru dat a její častá změna. Další nedostatkem je slabá vypovídající hodnota a důvěryhodnost dat poskytnutých jednotlivými subjekty ubytovacích služeb z různých důvodů. Zkoumaná oblast se vyznačuje nerovnoměrným rozmístěním ubytovacích zařízení do center. Vysoká koncentrace ubytovacích kapacit je soustředěna do obytných a turistických center. Rozdílných výsledků bylo dosaženo po srovnání obou databází bez rozdílu na velikost obce, počtu stálých obyvatel a potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu.
Abstrakt EN: The paper evaluates the statistical monitoring of accommodation facilities in Czech Republic and its use in destinačním management. This article tries to point out deficiencies in current monitoring of tourist offer, which has a major impact on the work destination management organizations. For the current destination management, this means that they can not rely on the official register of accommodation, but it is necessary to carry out monitoring using best field research. The main causes of deviations official monitoring accommodation is seen as the methodology and its frequent changes. Another major problem is reported unwillingness of truthful information by individual providers of accommodation services for various reasons. The studied area is characterized by uneven distribution of accommodation capacities in tourism centers. High concentrations of accommodation facilities is achieved in the center of residential district and tourist centers. The difference in the results of monitoring both monitored databases were achieved regardless of the size of the municipality, the population of the municipalities and potential for tourism development.
Klíčová slova

Zpět

Patička