Přejít k obsahu


Model planning production and logistics activities in business networks

Citace:
MILLER, A., ŠIMON, M. Model planning production and logistics activities in business networks. In Procedia Engineering. Vienna: Elsevier, 2014. s. 370-376. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Model planning production and logistics activities in business networks
Rok vydání: 2014
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Antonín Miller , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto článku je obsažena problematika plánování výrobních a mezipodnikových logistických činností při spolupráci na realizaci zakázek v síti podniků. V úvodní části je uvedení do problematiky, stanovení parametrů mezipodnikové logistiky, metody hodnocení variant mezipodnikové dopravy a stanovení parametrů pro plánování výroby. Dále je zde uvedena případová studie „Optimalizace kapacitního vytížení strojů při variantním výrobním postupu“, na které je testováno, zda je možné pomocí simulačních nástrojů efektivně hledat nejvýhodnější varianty výroby z různých hledisek. Na závěr je uvedení shrnutí celé problematiky a návrh metodiky.
Abstrakt EN: This paper deals with the issue of production planning and inter-company logistics activities when collaborating on the implementation of contracts in business networks. The first part introduces the issue, sets parameters of inter-company logistics, methods for evaluation of alternatives for inter-company transport and setting parameters for production planning. There is also a case study, "Optimizing capacity utilization of machines in the production process variant", in which is tested whether it is possible to use simulation tools to effectively search for advantageous variants of production from different perspectives. The paper concludes with a summary of the issue and proposed methodology.
Klíčová slova

Zpět

Patička