Přejít k obsahu


Štíhlá logistika

Citace:
ŠIMON, M., MILLER, A. Štíhlá logistika. IT Systems - speciální vydání pro logistiku 2014, 2014, roč. neuveden, č. Březen 2014, s. 16-18. ISSN: 1212-4567
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lean logistics
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Antonín Miller
Abstrakt CZ: Pojem štíhlá logistika je pro většinu z nás podstatně méně známým a méně určitým než pojem štíhlá výroba. S pojmem štíhlé výroby jsme se téměř všichni setkali a jsme schopni si představit řadu metod, které jsou v dané oblasti používány. Nad problematikou štíhlosti a jejího hledání se je však nutno zamýšlet komplexněji. Všechny zmíněné pojmy společně vytvářejí tzv. lean enterprise, tedy štíhlý podnik. Pod tímto pojmem se ovšem skrývá spíše štíhlé myšlení v podniku, a tak by bylo chybou považovat za štíhlý podnik například firmu, kde se sice používají lean nástroje, ale kultura a myšlení lidí se nezměnily.
Abstrakt EN: The concept of lean logistics for most of us, much less known and less specific than the concept of lean manufacturing. The concept of lean manufacturing, we have almost all met and we can imagine a number of methods that are used in the field. Over the issue of thinness and its search will, however, need to be explored more fully. All these notions together to form a so-called. Lean Enterprise. This term, however, hides a rather lean thinking in the company, and it would be wrong to regard as an efficient company, for example, a company which, although using lean tools, but the culture and thinking has not changed.
Klíčová slova

Zpět

Patička