Přejít k obsahu


Kanban - Výroba tahem

Citace:
ŠIMON, M., MILLER, A. Kanban - Výroba tahem. IT Systems - speciální vydání pro výrobní podniky 2014, 2014, roč. neuveden, č. Květen 2014, s. 19-21. ISSN: 1212-4567
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Kanban - Production pulling
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Antonín Miller
Abstrakt CZ: Výhodou kanbanu a z něj odvozených systémů je schopnost snížit surovinové zásoby. Je samozřejmé, že jimi nelze řídit všechny komponenty, nicméně velmi se osvědčily v případě těch položek, které se používají opakovaně. V následujícím textu si představíme historii dílenského řízení kanban, jeho rozdělení, důvody, které vysvětlují, proč je výhodné jej zavést, a vše, co je s ním spojené. Systém kanban také zasadíme do celkového konceptu zlepšovacích metod štíhlé výroby a představíme si i související a nutné principy potřebné pro jeho aplikaci.
Abstrakt EN: The advantage of kanban and its derivative systems is the ability to reduce raw material supplies. It is obvious that they can not control all the components, but very proven in the case of those items that are used repeatedly. In the following, we will introduce the history of the workshop management kanban, a division of the reasons that explain why it is advantageous to introduce it, and everything associated with it. Kanban system also inflicting the overall plan for improvement and lean production methods and introduce a related and necessary principles needed for its application.
Klíčová slova

Zpět

Patička