Přejít k obsahu


Non-linear multi-physics analysis and multi-objective optimization in electroheating applications

Citace:
DI BARBA, P., DOLEŽEL, I., MOGNASCHI, E., SAVINI, A., KARBAN, P. Non-linear multi-physics analysis and multi-objective optimization in electroheating applications. IEEE Transactions on Magnetics, 2014, roč. 50, č. 2, s. 0-4. ISSN: 0018-9464
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Non-linear multi-physics analysis and multi-objective optimization in electroheating applications
Rok vydání: 2014
Autoři: Paulo Di Barba , Ivo Doležel , Evelina Mognaschi , Antonio Savini , Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na návrh zařízení s využitím indukčního ohřevu. Nelineární analýza je prováděna pomocí metody konečných prvků. Pro optimalizaci se využívá NSGA-II genetický algoritmus. Porovnání výsledků jednotlivých analýz je ukázáno na zjednodušené lineární analýze. Originální přínos článku je ve využití multikriteriální analýzy pro návrh složitých zařízení s interakcí více fyzikálních polí.
Abstrakt EN: The design optimization of an induction heating device is considered. The non-linear multi-physics analysis is carried out by means of finite-element method, while the optimal design problem is solved by NSGA-II genetic algorithm. A comparison with the results obtained by a simplified linear analysis is shown. The original contribution of this paper is the Pareto front identification for a design problem in which the field analysis is multi-physics, dynamic, and non-linear.
Klíčová slova

Zpět

Patička