Přejít k obsahu


Monolithic Model of a Thermoelastic Friction Clutch with Permanent Magnets

Citace:
KOTLAN, V., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Monolithic Model of a Thermoelastic Friction Clutch with Permanent Magnets. In ISEF 2011. Coimbra: APDEE, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-972-8822-24-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Monolithic Model of a Thermoelastic Friction Clutch with Permanent Magnets
Rok vydání: 2011
Místo konání: Coimbra
Název zdroje: APDEE
Autoři: Ing. Václav Kotlan Ph.D. , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc.
Abstrakt CZ: V článku je navržena a modelována inovativní termoelastická třecí spojka. Třecí síla mezi oběma částmi je způsobena vnitřním pnutím v důsledku termoelastických posunů části rotující v statickém magnetickém poli. Z fyzikálního pohledu se jedná o silně nelineární sdružený problém sestávající ze tří fyzikálních polí, pole elektromagnetického, teplotního a pole termoelastických deformací. Řešení tohoto problému bylo realizováno pomocí kódu založeného na plně adaptivní metodě konečných prvků s vyšším řádem přesnosti. Navržený postup řešení je demonstrován na zvoleném příkladu.
Abstrakt EN: A novel thermoelastic friction clutch is proposed and modeled. The friction force between the driving and driven parts is produced by a mechanical stress brought about by thermoelastic dilatation of the internal element that rotates in magnetic field generated by two sets of segmental permanent magnets arranged in the internal and external rings. From the physical viewpoint the task represents a highly nonlinear triply coupled problem characterized by the interaction of magnetic field, temperature field and field of thermoelastic displacements. Its numerical computation in a monolithic formulation is carried out by own code base on a fully adaptive finite element method of higher order of accuracy. The methodology is illustrated by an example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička