Přejít k obsahu


Novel Fully Adaptive Higher-order Finite Element Method for Monolithic Solution of Coupled Problems in Electroengineering

Citace:
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., KOTLAN, V., ŠOLÍN, P., ULRYCH, B. Novel Fully Adaptive Higher-order Finite Element Method for Monolithic Solution of Coupled Problems in Electroengineering. In EDPE 2011. Košice: Slovak Electrotechnical Society, 2011. s. 1-10. ISBN: 978-80-553-0734-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Novel Fully Adaptive Higher-order Finite Element Method for Monolithic Solution of Coupled Problems in Electroengineering
Rok vydání: 2011
Místo konání: Košice
Název zdroje: Slovak Electrotechnical Society
Autoři: Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. Václav Kotlan Ph.D. , Pavel Šolín , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc.
Abstrakt CZ: V článku jsou představené inovativní techniky založené na plně adaptivní metodě konečných prvků vyšších řádů pro řešení sdružených úloh v elektrotechnice. Zvláštní pozornost je věnována sofistikovaným adaptivním technikám, které autoři implementovali do vlastních kódů Hermes a Agoros. Na vybraných příkladech je ilustrována jejich aplikace.
Abstrakt EN: New fully adaptive higher-order finite element method is presented for monolithic solution of coupled problems rooting in electrical engineering. Special attention is paid to the sophisticated adaptive techniques that the authors implemented to their own codes Hermes and Agros. Their application is illustrated by several examples whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička