Přejít k obsahu


Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou

Citace:
CHMELAŘOVÁ, D., AMBLER, Z., DOSTAL, M., VOBOŘILOVÁ, V. Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, roč. 77/110, č. 6, s. 677-683. ISSN: 1210-7859
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cognitive rehabilitation in patients with multiple sclerosis
Rok vydání: 2014
Autoři: Dana Chmelařová , Zdeněk Ambler , Ing. Martin Dostal , Věra Vobořilová
Abstrakt CZ: Postižení kognitivních funkcí (KF) je ve všech fázích roztroušené sklerózy (RS) důležitým prediktorem kvality života a je nejčastější příčinou ztráty zaměstnání. Deficit mívá nejběžněji charakter mírné kognitivní poruchy a jeho projevy jsou velmi variabilní, a proto je důležitá přesná neuropsychologická diagnostika. Mírný kognitivní deficit u RS zahrnuje nejčastěji zpomalení rychlosti zpracování informací a vizuální učení, poruchu komplexní pozornosti a exekutivních funkcí. Minimalizaci dopadů onemocnění může významně ovlivnit rehabilitace kognitivních funkcí. Rehabilitace kognitivních poruch přešla od metody tužka-papír k rehabilitaci pomocí počítačových programů. Uvádíme řadu studií zabývajících se rehabilitací kognitivních funkcí včetně kvantitativních i kvalitativních výsledků jednotlivých studií a sledujeme výsledky rehabilitace v krátkodobém i dlouhodobějším horizontu. Pozitivní efekt rehabilitace se jednoznačně ukazuje v oblasti zvyšování kvality života a snižování deprese. Předmětem diskuse však zůstává, zda se nejedená jen o efekt krátkodobý a také to jaké další faktory mohou pozitivní efekt tréninku podpořit.
Abstrakt EN: In all phases of multiple sclerosis (MS), cognitive deficits (CD) are an important predictor of the quality of life and the most often cause of losing one’s job. The deficits usually have a character of moderate cognitive dysfunction and their manifestation varies a lot. Therefore an exact neuropsychological diagnostics is important. The moderate cognitive symptoms in MS usually include problems with information processing speed and visual learning, the dysfunction of complex attention and executive functions. The rehabilitation of cognitive functions can significantly influence and minimize the impacts of the disease. The cognitive deficits rehabilitation has changed from “pencil-paper” method to computer-programs-based rehabilitation. This article presents a lot of studies dealing with cognitive functions rehabilitation, including both quantitative and qualitative results of the single studies, and it monitors both short-term and long-term results. The positive effects of rehabilitation are definitely shown in an increased quality of life and alleviating depressive symptoms. The further discussion is necessary whether the effects are of short-term character and also what other factors can positively support the training effects.
Klíčová slova

Zpět

Patička