Přejít k obsahu


Simulace nové modulární koncepce trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem s využitím přímých měničů kmitočtu – maticových měničů

Citace:
BEDNÁŘ, B., PITTERMANN, M., DRÁBEK, P. Simulace nové modulární koncepce trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem s využitím přímých měničů kmitočtu – maticových měničů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. 24 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of a new modular concept of traction converter with medium transformer using direct frequency converters - matrix converterMicrocontroler module with TMS320F2812 suited for MLC interface
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Bedřich Bednář , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva doplňuje simulace trakčního pohonu s maticovým měničem a středofrekvenčním transformátorem vydané v r. 2007 a 2008 a současně je úvodní zprávou k nové modulární koncepci. V této zprávě je uvažovaný trakční pohon složený z jednoho stupně primárního měniče – přímého měniče kmitočtu => maticového měniče, dále pak středofrekvenčního transformátoru a napěťového pulsního usměrňovače. Řízení měničů v simulaci obsahuje všechny parametry nutné pro reálné řízení DSP. Cílem simulace tohoto trakčního pohonu je zjistit parametry nového středofrekvenčního transformátoru a vstupní indukčnosti pro pulsní usměrňovač.
Abstrakt EN: This research report complements simulation traction drive with matrix converter and medium-frequency transformer issued in r. 2007 and 2008, while the initial report to the new modular design. In this report, it is envisaged traction drive consisting of one stage of the primary converter - direct frequency converter => matrix converter, then the medium-voltage pulse transformer and rectifier. Controlling drives in the simulation contains all the parameters necessary for real time control DSP. The objective of this simulation traction drive is to determine the parameters of the new medium-frequency transformer and inductor input for pulse rectifier.
Klíčová slova

Zpět

Patička