Přejít k obsahu


Optimalizace tvaru studeného kelímku

Citace:
JIŘINEC, S. Optimalizace tvaru studeného kelímku. In Elektrotechnika a informatika 2014 - sborník Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, 2014. s. 49-52. ISBN: 978-80-261-0367-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of the shape of the cold crucible
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská universita v Plzni
Autoři: Ing. Stanislav Jiřinec ,
Abstrakt CZ: Tento článek je zaměřen na optimalizaci tvaru segmentů studené kelímku pomocí numerických simulací v multi-fyzika software ANSYS. Na základně numerické simulace pro zvolené geometrické uspořádání je možné zvolit optimální tvar segmentů studeného kelímku s ohledem na Joulovy ztráty.
Abstrakt EN: This paper is focused on optimizing the shape of the segments of the cold crucible using numerical simulations in multi-physics software ANSYS. On the base on numerical simulations for selected geometric arrangement it is possible to choose the optimal shape of the cold crucible segments regarding to the Joule losses.
Klíčová slova

Zpět

Patička