Přejít k obsahu


Požadavky na funkční bezpečnost REMCS systému a příkladové DEMO aplikace

Citace:
ELIS, L., KŘIVKA, J., ŽAHOUR, J. Požadavky na funkční bezpečnost REMCS systému a příkladové DEMO aplikace. In Elektrotechnika a informatika 2014. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 25-28. ISBN: 978-80-261-0366-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Specification of Safety Requirements of REMCS System and Particular DEMO Application
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luděk Elis , Ing. Jindřich Křivka , Ing. Jiří Žahour ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá funkční bezpečností a analýzou systému REMCS (RICE Embedded Modular Control System, RICE – Regional Innovation Centre for Electrical Engineering). REMCS systém byl navržen jako elektronický řídicí systém související s bezpečností. Na REMCS platformě byla vytvořena jednoduchá demo aplikace se specifikací požadavků, aby mohl být systém přijat jako dostatečně bezpečný. Poslední část poskytuje přehled o postupu při zavádění bezpečnostní aplikace.
Abstrakt EN: The paper deals with functional safety and analysis of REMCS system (RICE Embedded Modular Control System, RICE – Regional Innovation Centre for Electrical Engineering). REMCS was designed as a safety related electronic control system. The simple demo application was created from REMCS platform. Requirement specification was determined that the system could be accepted as adequately safe. The last part gives an outline for the procedure for the implementation of safety application.
Klíčová slova

Zpět

Patička