Přejít k obsahu


Obchod, spotřeba a cestovní ruch v ČR 2014

Citace:
CIMLER, P., ŠÍPEK, L. Obchod, spotřeba a cestovní ruch v ČR 2014. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014, 105 s. ISBN: 978-80-245-2063-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Trade, consumption and tourism in the Czech Republic 2014
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Oeconomica
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc. , Ing. Ladislav Šípek CSc.
Abstrakt CZ: Publikace předkládá přehledy o strukturách, výkonech a kapacitách odvětví obchodu, pohostinství a ubytování a dalších služeb cestovního ruchu, o spotřebě obyvatelstva a další údaje z oblasti obchodních vztahů včetně mezinárodních srovnání.
Abstrakt EN: The publication presents a summary of the structures, performances and the capacities of trade, hotels and restaurants and other tourism services, public consumption and other data from the trade relations, including international comparisons.
Klíčová slova

Zpět

Patička