Přejít k obsahu


Studentská vědecká konference - Průmyslové inženýrství 2014

Citace:
Bureš, M. Studentská vědecká konference - Průmyslové inženýrství 2014. Kouty nad Desnou, 08.10.2014 - 10.10.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Student scientific conference - Industrial Engineering 2014
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: V roce 2014 byl pořádán již druhý ročník této konference. Cílem je prohlubovat spolupráci mladých výzkumných pracovníků v oblasti průmyslového inženýrství. Tato spolupráce může být dále využita za účelem spolupráce na společných tématech výzkumných úkolů průmyslového inženýrství. Konference se pomalu stává pravidelným místem setkávání mladých nadějných studentů průmyslového inženýrství, jak z řad bakalářů, tak magistrů, ale hlavně doktorandů, v evropském výzkumném prostoru.
Abstrakt EN: In 2014 already a second year of mentioned conference was organised. Mail goal of the conference is to deepen cooperation between young researchers in field of industrial engineering. This cooperation can be further utilized for cooperation on common themes of research of industrial engineering projects. The conference is slowly becoming a regular meeting place for young talented students of industrial engineering, both bachelor and master, but mainly Ph.D. students in the European research area.
Klíčová slova

Zpět

Patička