Přejít k obsahu


Od matematiky k sémantice aneb zrození analytické filosofie

Citace:
SCHUSTER, R. Od matematiky k sémantice aneb zrození analytické filosofie. Plzeň, ZČU, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem přednášky je představit analytickou filosofii jako užitečnou metodu řešení obecných a tajuplných otázek pomocí logicko-gramatického zkoumání způsobu, kterým jsou otázky formulovány. Tento "sémantický vzestup", v jehož rámci měníme modus tázání z de re na de dicto, bude demonstrován na díle matematika Gottloba Frega (1848-1925), který je považován za otce analytické filosofické tradice. Bude předvedeno, jak Fregova snaha logicky upevnit základy matematiky (a odpovědět na otázky: co je číslo?, co je rovnost? atd.) vyústila ve zkoumání povahy jazyka (rozlišení smyslu a denotace, výkladu pojmu jako funkce atd.). Na závěr bude nastíněna Russellova kritika Fregova díla (paradox množin, argument Grayovy elegie), která sice doživotně Frega deprimovala, avšak v důsledku "paradoxně" iniciovala záchranu Fregova projektu logicismu.
Klíčová slova

Zpět

Patička