Přejít k obsahu


Možnosti pokročilých simulací zatěžování klikových lisů

Citace:
ZAHÁLKA, M., HLAVÁČ, J., STANĚK, J. Možnosti pokročilých simulací zatěžování klikových lisů. Kovárenství, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 41-44. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Options of advanced simulations of crank presses loading
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Martin Zahálka , Doc. Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Doc. Ing. Jiří Staněk CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá možnostmi pokročilých MKP simulací využitelných pro porozumění procesu zatěžování klikových lisů. Na konkrétním příkladu je představena tranzientní (časově závislá) dynamická simulace zatížení. Vstupní parametry zatížení kovacího lisu od prováděné technologické operace jsou stanoveny pomocí simulace tváření. Výsledky virtuální simulace jsou porovnány s výsledky standardních analytických výpočtů.
Abstrakt EN: This paper deals with the possibilities of advanced FEM simulation used for the understanding of process of loading of crank presses. Concrete example presents transient (time-dependent) dynamic simulation load. Load input parameters of forging press are determined from simulation of technological operation of forming. Results of virtual simulation are compared with standard analytical calculations.
Klíčová slova

Zpět

Patička