Přejít k obsahu


Ohrožené nebo méně známé lignikolní houby v přírodní památce Chudenická bažantnice na západě Čech (Plzeňský kraj)

Citace:
GEIGEROVÁ, T., KOUT, J. Ohrožené nebo méně známé lignikolní houby v přírodní památce Chudenická bažantnice na západě Čech (Plzeňský kraj). Erica, 2014, roč. 21, č. 1, s. 41-49. ISSN: 1210-065X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Endangered or less known lignicolous fungi in Chudenická bažantnice Nature Monument in Western Bohemia (Pilsen Region, Czech Republic)
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeské muzeum
Autoři: Tereza Geigerová , Mgr. Jiří Kout Ph.D.
Abstrakt CZ: V letech 2011 a 2012 byl prováděn mykologický výzkum v přírodní památce Chudenická bažantnice. Celkově bylo zaznamenáno 160 druhů hub, 100 z nich bylo lignikolních. Několik pozoruhodných druhů je zmíněno v tomto článku. Nejhodnotnější nález je mozkovka rosolovitá, která je chráněným druhem v České republice. Houžovec medvědí a štítovka Thomsonova patří na Červený seznam hub ČR. Z dalších méně známých druhů jsou komentovány: Hymenochaete carpatica, Inonotus dryophilus, Steccherinum bourdotii and Volvariella bombycina.
Abstrakt EN: Fungi were collected in the area of Chudenická bažantnice Nature Monument during 2011 and 2012. In total, 160 species of fungi were found, about 100 of them lignicolous. Several notable and interesting lignicolous species are described in this paper. The most valuable finding is the Ascotremella faginea which is a protected fungus in the Czech Republic. Lentinellus ursinus and Pluteus thomsonii belong to Red list of Macromycetes of the Czech Republic. Other less known or rare species are commented: Hymenochaete carpatica, Inonotus dryophilus, Steccherinum bourdotii and Volvariella bombycina.
Klíčová slova

Zpět

Patička