Přejít k obsahu


Technologie ergonomického návrhu střelné zbraně

Citace:
BUREŠ, M., ŠIMON, M. Technologie ergonomického návrhu střelné zbraně. 2014.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of ergonomic design of a firearm
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Česká zbrojovka a.s.
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci této technologie došlo k vydefinování ergonomicky relevantních částí zbraně, které mají přímý vliv na osobu manipulující se střelnou zbraní. Tyto části byly následně podrobeny analýzám a byly vytvořeny konstrukční modifikace za účelem dosažení vyššího komfortu při střelbě a lepší uživatelské přívětivosti. Mezi zkoumané parametry patří například dosahy na ovladače (spoušť, vypuštění závěru, zásobníku atd.), tvar a sklon pažbičky, úchopové vlastnosti a další. K analýzám jsou využity sofistikované digitální modely člověka, které zohledňují antropometrické požadavky jednotlivých populací, včetně české.
Abstrakt EN: As part of this technology the definition of ergonomically relevant parts of a weapon, that have a direct impact on the firearm handling person, was performed. These parts were later on subjected to analyses and design modifications were made in order to achieve greater comfort during shooting and better user friendliness. The investigated parameters include, for example, reach to the controls (the trigger, release of the magazine etc.), shape and angle of the grip, grip properties and more. Sophisticated digital human models that take into account anthropometric requirements of individual populations including Czech are used for analyses.
Klíčová slova

Zpět

Patička