Přejít k obsahu


Specifikace a užití ergonomických kritérií pracovišť výrobních podniků

Citace:
GÖRNER, T., ŠIMON, M. Specifikace a užití ergonomických kritérií pracovišť výrobních podniků. In Průmyslové inženýrství 2014. Plzeň: Smart Motion, s.r.o., 2014. s. 38-48. ISBN: 978-80-87539-55-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Specifications and use of ergonomic criteria of workplaces of manufacturing enterprises
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Smart Motion, s.r.o.
Autoři: Ing. Tomáš Görner Ph.D. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Lidská práce je nedílnou součástí existence člověka ve výrobním procesu. S jejím zkoumáním je spjata i ergonomie, která je uplatňována v rámci projektování a hodnocení pracovišť. Aby bylo dosaženo ergonomicky vhodného pracoviště, je možné užít souboru znaků, které musí být dodrženy. Těmito znaky mohou být například ergonomická kritéria. Tato kritéria je nutné modifikovat a propojovat je s novými trendy uplatňovanými v rámci průmyslového inženýrství.
Abstrakt EN: Human labor is an integral part of human existence in the manufacturing process. With her exploration is connected and ergonomics, which is applied in the context of the design and evaluation of workplaces. In order to achieve an ergonomically appropriate workplace, it is possible to use the character set that must be observed. These features may be, for example ergonomic criteria. These criteria should be modified and integrate them with new trends applied in industrial engineering.
Klíčová slova

Zpět

Patička