Přejít k obsahu


Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář

Citace:
LAVICKÝ, P., LUDVÍK, D., HANDLAR, J., BÍLKOVÁ, J., HURDÍK, J., HAVLAN, P., LASÁK, J., TŮMA, P., RONOVSKÁ, K., ŠTEVČEK, M., KOUKAL, P., VÍTEK, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., DÁVID, R., HULMÁK, M., HRDLIČKA, M., DOBROVOLNÁ, E., ČUHELOVÁ, K., ČERNÝ, M., FOJTÍK, L., PONDIKASOVÁ, T., LAZÍKOVÁ, J., HORECKÝ, J., RUBAN, R., KULOGLIJA PODIVÍNOVÁ, M., LEBEDA, M. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014, 2400 s. ISBN: 978-80-7400-529-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Civil Code, vol. I. Commentary
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: C. H. Beck
Autoři: JUDr. Petr Lavický Ph.D. , JUDr. David Ludvík CSc. , JUDr. Jiří Handlar Ph.D. , JUDr. Jana Bílková , prof. JUDr. Jan Hurdík DrSc. , doc. JUDr. Petr Havlan CSc. , JUDr. Jan Lasák LL.M. , JUDr. Pavel Tůma , doc. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D. , doc. JUDr. Marek Števček Ph.D. , JUDr. Pavel Koukal Ph.D. , JUDr. Jindřich Vítek Ph.D. , JUDr. Josef Holejšovský , JUDr. Ing. Radovan Dávid Ph.D. , JUDr. Milan Hulmák Ph.D. , Mgr. Miloslav Hrdlička , JUDr. Eva Dobrovolná , JUDr. Kateřina Čuhelová , Mgr. Michal Černý , Bc. Lumír Fojtík , Mgr. Tereza Pondikasová , JUDr. Ing. Jarmila Lazíková Ph.D. , Mgr. Jan Horecký Ph.D. , Ing. Mgr. Radek Ruban , JUDr. Martina Kuloglija Podivínová , Mgr. Martin Lebeda
Abstrakt CZ: Komentář k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku, je společným dílem řady autorů, kteří se problematikou občanského a obchodního práva zabývají z praktického i teoretického úhlu pohledu.
Abstrakt EN: The commentary on act no. 89/2012 Coll. the Civil Code, is the collective work of authors, who deal with the civil law and the commercial law problematic from practical and also theoretical point of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička