Přejít k obsahu


Analýza pocitu bezpečí občanů města Sokolov

Citace:
TOUŠEK, L., HEJNAL, O. Analýza pocitu bezpečí občanů města Sokolov. Magistrát města Sokolov, 2011.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of fear of crime in Sokolov
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Magistrát města Sokolov
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek Ph.D. , Mgr. Ondřej Hejnal
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva obsahuje závěry kvantitativního výzkumu provedeného v roce 2011 v Sokolově. Cílem výzkumu provedeného prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zjistit vnímání kriminality, odhalit manifestní proklamace respondentů, určit motivace a faktory ovlivňující proklamované názorové postoje.
Abstrakt EN: The aim of the survey is to interpret perception of crime, uncover manifest attitudes and define motives for proclamations.
Klíčová slova

Zpět

Patička