Přejít k obsahu


Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Pardubicích

Citace:
TOUŠEK, L. Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Pardubicích. Magistrát města Pardubice, 2009.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of fear of crime in Pardubice
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Magistrát města Pardubice
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva obsahuje závěry kvantitativního výzkumu provedeného v roce 2009 v Pardubicích. Cílem výzkumu provedeného prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zjistit vnímání kriminality, odhalit manifestní proklamace respondentů, určit motivace a faktory ovlivňující proklamované názorové postoje.
Abstrakt EN: The aim of the survey is to interpret perception of crime, uncover manifest attitudes and define motives for proclamations.
Klíčová slova

Zpět

Patička