Přejít k obsahu


Trendy v podnikání 2014

Citace:
Janeček, P. Trendy v podnikání 2014. Plzeň, 13.11.2014 - 14.11.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Business Trends 2014
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Mezinárodní vědecká konference se uskutečnila ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 za účasti reprezentantů z ČR, Slovenska, Srbska, Německa, Ruska a Polska. Cíle konference: prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti účastníků konference; setkání a diskuse akademických pracovníků, doktorandů a odborníků z praxe; navázání kontaktů pro spolupráci ve výzkumné a publikační činnosti a pro spolupráci s praxí. Tématické sekce konference:Marketing a management v aktuální podnikové teorii a praxi, Využití kvantitativních metod v ekonomickém a finančním řízení, Strategické plánování pro města a regiony, Vztah teorie a praxe v současném vysokém školství
Abstrakt EN: International Scientific Conference on BUSINESS TRENDS was held on 13th and 14th November 2014. Conference participants were from the Czech Republic, Slovakia, Serbian, German, Russia and Poland. Objectives of the conference: presentation of results of scientific and professional activities carried out by participants; meetings and discussions of academic staff, doctoral students and experts; networking in order to collaborate in research projects and publishing, and also to collaborate with company experts from different industry sectors;The conference was held in the following sections: Marketing and management in current business theory and practice, Use of quantitative methods in economic and financial management, Strategic planning for municipalities and regions, Relationship between theory and practice in contemporary university education
Klíčová slova

Zpět

Patička