Přejít k obsahu


Economic comparison of basic energy storage system control strategies

Citace:
STREIT, L., TALLA, J., DRÁBEK, P. Economic comparison of basic energy storage system control strategies. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics : Mechatronika 2014. Brno: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering, 2014. s. 662-665. ISBN: 978-80-214-4816-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Economic comparison of basic energy storage system control strategies
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering
Autoři: Ing. Luboš Streit Ph.D. , Ing. Jakub Talla Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá porovnáním čtyř základních strategií řízení akumulačního systému v tramvaji. Akumulační systém dokáže zvýšit celkovou účinnost tramvaje a snížit provozní náklady. Jako porovnávací kritérium je zvolena úspora energie jednotlivých strategií. Úspory energie jsou vypočteny ze stochastického modelu reálné tramvajové linky. V článku je také uvedena ekonomická návratnost jednotlivých strategií.
Abstrakt EN: The paper is concerned with the comparison of four basic control strategies of the on-board energy storage system. The energy storage system is able to increase the tram efficiency and decrease operating costs. The comparing criteria are energy savings of strategies. Energy savings are calculated via stochastic model of the real tram line. Return on the investment is also estimated in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička