Přejít k obsahu


Control of single-phase AC/DC converter based on SOGI-PLL voltage synchronization

Citace:
BLAHNÍK, V., KOŠAN, T., TALLA, J. Control of single-phase AC/DC converter based on SOGI-PLL voltage synchronization. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics : Mechatronika 2014. Brno: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering, 2014. s. 652-655. ISBN: 978-80-214-4816-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control of single-phase AC/DC converter based on SOGI-PLL voltage synchronization
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Ing. Tomáš Košan , Ing. Jakub Talla Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek představuje moderní řízení, které je určené pro jednofázový AC/DC trakční měnič. Tento typ řízení zajišťuje přímé řízení proudu a dostatečně rychlé řízený výstupního napětí měniče. Navržené řízení využívá výhod moderní napěťové synchronizace SOGI-PLL, která je použita pro synchronizaci s trolejovým napětím. V tomto případě je synchronizace SOGI-PLL použita k vyhodnocení polohy skrotu napětí, amplitudy a frekvence. Vyhodnoceny data jsou následně použita pro přesné a robustní řízení proudu a to v kombinaci s PR regulátorem. Chování navrženého řízení a SOGI-PLL synchronizace bylo testováno za pomoci simulace a experimentu na 1,5 kW laboratorním prototypu.
Abstrakt EN: This paper introduces the advanced control designed for the single-phase AC/DC traction converter. This type of control provides direct current control and sufficient control of output voltage. The proposed control strategy is based on second order general integrator phase locked loop (SOGI-PLL), which is used for trolley voltage synchronization. In this case SOGI-PLL evaluates voltage position, amplitude and frequency. These data are used for precise and robust current control, which uses PR controller. The behavior of designed control and SOGI-PLL synchronization is analyzed by both simulations and experiments made on developed 1.5 kW laboratory prototype.
Klíčová slova

Zpět

Patička