Přejít k obsahu


Comparative study of vector PWM and FS-MPC for 3-level neutral point clamped converter

Citace:
JANOUŠ, Š., JANÍK, D., KOŠAN, T., KAMENICKÝ, P., PEROUTKA, Z. Comparative study of vector PWM and FS-MPC for 3-level neutral point clamped converter. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics : Mechatronika 2014. Brno: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering, 2014. s. 158-163. ISBN: 978-80-214-4816-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparative study of vector PWM and FS-MPC for 3-level neutral point clamped converter
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of technology. Faculty of Mechanical Engineering
Autoři: Ing. Štěpán Janouš , Ing. Dušan Janík , Ing. Tomáš Košan , Ing. Petr Kamenický , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Vícehladinové měniče si v posledních letech získávají mnoho pozornosti. V porovnání s klasickými měniči mají vícehladinové topologie obrovský potenciál v oblastech vysokonapěťové výkonové elektroniky zejména díky nižšímu THD (Total Harmonic Distortion) výstupních proudů a vyšším napěťovým hladinám. Tyto výhody vedou na levnější a lehčí topologie. S rostoucí komplexností jednotlivých topologií vícehladinových měničů, roste také složitost řídicích algoritmů. Tato práce se zabývá porovnáním těch nejpoužívanějších řídicích technik, konkrétně porovnává dvě rozdílné Vektorové modulace v porovnání s FS – MPC (Finite control Set Model Predictive Control). Všechny tři algoritmy jsou testovány na laboratorním prototypu 3 – hladinového měniče s upínacími diody. Výsledky experimentů a teoretické předpoklady jsou v závěru podrobně diskutovány.
Abstrakt EN: Last few decades, multilevel converter topologies have gained a considerable attention. The multilevel converter designs promise a lot of advantages in high power applications, over the conventional converter design such as: lower THD (Total Harmonic Distortion) higher operational voltage ranges, lighter and cheaper topologies. However, due to its higher complexity, also the control algorithms are becoming more complex. In this paper we introduce a comparison of three topologically independent control algorithms for multilevel converters. Specifically, two different Space Vector Modulations (SVM), are compared with Finite Set Model Predictive Control (FS-MPC) of multilevel converter. All three algorithms are tested on low-voltage prototype of 3-level Neutral Point Clamped (NPC) converter. In order to provide a comprehensive overview, this work brings together the main advantages and disadvantages of investigated control algorithms and theoretical conclusions are supported by experimental results.
Klíčová slova

Zpět

Patička